Správné dýchání

Správné dýchání je při meditaci velmi důležité. Když usedáte k meditaci, snažte se dýchat co nejpomaleji a co nejtišeji tak, že kdyby vám dal někdo k nosu tenkou nit, ani by se nepohnula. A když vydechujete, pokuste se vydechovat dokonce ještě pomaleji, než jste se nadechovali. Je-li to možné, udělejte mezi výdechem a nádechem krátkou přestávku. Pokud to dokážete, na několik vteřin zadržte dech. Ale je-li to obtížné, nedělejte to. Nikdy nedělejte nic, co poškodí vaše orgány nebo dýchací ústrojí.

První věc, na kterou musíte myslet při provádění dechového cvičení, je čistota. Dokážete-li při nádechu cítit, že dech přichází přímo od Boha, z Čistoty samé, váš dech může být snadno pročištěn. Poté se při každém nádechu snažte cítit, že do svého těla přinášíte mír, nekonečný mír. Opakem míru je neklid. Když vydechujete, pokuste se cítit, že se zbavujete neklidu ze svého nitra i neklidu, který vidíte všude kolem sebe. Budete-li dýchat tímto způsobem, zjistíte, že vás neklid opouští. Když to několikrát vyzkoušíte, snažte se prosím cítit, že vdechujete sílu z vesmíru, a při výdechu ciťte, jak z vašeho těla odchází strach. Poté, co toto několikrát zopakujete, se pokuste cítit, že vdechujete radost, nekonečnou radost, a vydechujete smutek, trápení a melancholii.

Můžete také vyzkoušet něco jiného. Ciťte, že nevdechujete vzduch, ale kosmickou energii. Ciťte, jak do vás s každým nádechem vstupuje ohromná kosmická energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. Ciťte, že ve vaší bytosti není jediné místo, které by nebylo zaplněno proudem kosmické energie. Proudí uvnitř vás jako řeka, omývá a očišťuje celou vaši bytost. Když poté začnete vydechovat, ciťte, že ze sebe vydechujete všechen odpad — všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy. Ciťte, že vydechujete ze svého systému cokoliv, co nazýváte nebožským, cokoliv, co nechcete považovat za své.