Materiální bohatství a láska

V Americe si rodiče vždy myslí, že svým dětem musí dávat materiální věci. Pokud jde ale o lásku, tu většina amerických rodičů svým dětem nedává. Poskytují pohodlný život. Mezi pohodlným životem a životem lásky je ale veliký rozdíl. Srdce a duši dítěte peníze nezajímají. V hloubce svého srdce se dítě zajímá jen o matčino srdce, o otcovo srdce. Jestliže dítě dostane lásku od svých rodičů, potom je svými rodiči navěky a božsky spoutáno a ono stejným způsobem spoutá své rodiče.

Láska musí být dávána bezvýhradně, ne s pocitem vnitřního obchodování. Pokud si rodiče myslí, že budou milovat své čtyřleté dítě proto, aby jim zajistilo materiální pohodlí, až mu bude dvacet pět let, je to absurdní. Bůh nás neustále skrápí svými nejvybranějšími Požehnáními. Nikdy se nezajímá o naši vděčnost. Zajímá se jen o své dávání. Když dává, je šťastný. V tomto světě přichází štěstí jen z dávání. Matka a otec by tedy měli dávat svým dětem všechno bezpodmínečně a za svoji lásku by neměli očekávat nic na oplátku. Je pravda, že když budou rodiče neustále vlévat do svých dětí lásku, nakonec jim děti budou vděčné. Avšak opravdoví rodiče se nezajímají o vděčnost, zajímá je jen to, že milují své děti. Dokonce i když jim děti nebudou vděčné, alespoň jedna osoba jim nikdy nezůstane nevděčná za to, co pro děti udělali, a tou osobou je Bůh. Bude se snažit potěšit rodiče svým vlastním božským způsobem.