62.

Když se stávám
svou myslí závislou na zmatení,
padám dolů.