63.

Když Boží Soucit
řídí loď mého srdce,
stoupám vzhůru
do nebe.