Bezcennost

Pocit bezcennosti je vážnou chybou. V duchovním životě byste měli cítit, že zatímco pláčete po Bohu, ve stejný okamžik Bůh pláče po vás. Vy pláčete, protože chcete jít k Bohu, a On pláče, protože uvnitř vás nebyl ještě zcela projeven. Bůh se postupně projevuje, ale k Jeho úplnému projevení ještě na zemi nedošlo. Svět ještě nedospěl k dokonalosti. Bůh chce, aby k Jeho úplnému projevení a dokonalosti došlo v každém jedinci. Pláče, protože ještě nebyl úplně naplněn ve vás a vaším prostřednictvím. Cítí, že se zde na zemi musí dojít k Jeho pravé dokonalosti. Nepláče proto, že si nezasloužíte Jeho Lásku a Jeho Milost. Ne! Pláče proto, že nedokázal dokončit svou naplňující cestu ve vás a vaším prostřednictvím.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plakej uvnitř — tvůj je Cíl.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 161st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plakej uvnitř — tvůj je Cíl, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »