Inspirace od spoluhledajících

Inspiraci a aspiraci určitě získáte od duchovního Mistra. Tyto duchovní vlastnosti můžete však získat i od žáků Mistra. Když se podíváte na některé žáky, nebo když jen stojíte v jejich blízkosti, aniž byste se na ně dívali, získáváte velmi dobré vibrace. Když získáte dobré vibrace, automaticky jste inspirováni jít hluboko do svého nitra. Když přijdete domů, budete nejméně pět minut meditovat, nebo budete meditovat při chůzi po ulici. Toto je výsledek inspirace, kterou jste od nich získali.

Když stojíte před bazénem a vidíte, že v bazénu nikdo není, zůstanete prostě stát, kde jste. Protože se vám nechce, do bazénu neskočíte. Nebo se možná budete bát, že voda není dost teplá. Ale když uvidíte, že někteří lidé už plavou, nebudete mít z vody strach a ihned do ní skočíte a budete také plavat. V tu chvíli budete cítit, že plavání je celým vaším bytím a získáte nový život, novou energii. A podobně, jste-li s žáky duchovního Mistra, uvidíte, že někteří z nich skutečně plavou v moři aspirace. Vaše fyzická mysl si toho nemusí být vědoma, ale díky svému srdci ucítíte, že někteří lidé skutečně plavou. Teď záleží jen na vás, jestli vstoupíte do moře aspirace a budete plavat s nimi.

Inspirace je první krok. Ale jen s inspirací daleko nedojdete. Abyste dosáhli svého cíle, potřebujete aspiraci. Vstoupili jste do moře aspirace, ale teď si všímáte, že někteří lidé se pohybují ke druhému břehu moře. Co je nese? Aspirace. Jakmile máte inspiraci, získáte uvnitř sebe naléhavý pláč, naléhavou horlivost vidět, co je na druhém břehu. Cítíte, že vaším skutečným Cílem je dostat se na Zlatý Břeh. Sama aspirace vás donese k vašemu Cíli. Když plavete přes oceán, to je vaše aspirace. A když dosáhnete břehu, to je vaše realizace.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plakej uvnitř — tvůj je Cíl.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 161st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plakej uvnitř — tvůj je Cíl, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »