Mahákálí

Ó Matko Ohně! Tvé bouřlivé oko zná
utrpení mého slepého osudu.
Přede mnou září všechny divy
tvé brány nesmrtelnosti.

Nadšená tvář tvůj zásah odhalí,
nesrovnatelná provždy jsi.
Dej nám dosáhnout vrcholu nepoznaného,
všeobjímajícího srdce Jediného.

Fontána moci u tvých nohou sídlí.
Tvůj kosmický tanec poledne
vrhá daleko na zem záplavy nektaru
sněhobíle čistého ohně měsíce.

V jiném aspektu je božská Matka nazývána Mahákálí. V tomto aspektu je bojující Matkou, která po celou dobu bojuje proti nepřátelským silám, proti lidské nedokonalosti, omezení, spoutanosti a smrti. Současně je však pro upřímné hledající plná soucitu. Transcendentální Matka je ve všech svých božských aspektech plná soucitu, ale v tomto aspektu je nepochybně Matkou nebeského Soucitu. Mahákálí má více soucitu než ostatní, protože nikomu nedovolí přechovávat nedokonalost ve fyzické, vitální, mentální nebo kterékoliv jiné úrovni. Je to její nekonečný soucit, který oprošťuje lidi z pout nevědomosti.

Na jedné straně vypadá Kálí, když sestoupí na vitální úroveň lidské nevědomosti, naprosto děsivě a divoce. Na druhé straně je však velmi, velmi soucitná. Roní hořké slzy, když vidí, že si kdokoliv hoví v požitcích nevědomosti, místo aby se snažil přeměnit své omezení, nevědomost, temnotu a smrt. A tak bojuje proti našim nepřátelům pro nás.

Mahákálí je Matkou Aspirace. Má velké zalíbení pro výšku, pro nejvyšší transcendentální Výšku. Je-li s hledajícím spokojena, potom tohoto hledajícího vmžiku přenese k nejvyšší transcendentální Výšce. Je také Matkou nejvyšší Rychlosti. Má schopnost v okamžiku urychlit pokrok hledajícího. Vezme aspirujícího k jeho cíli nekonečně rychleji než ostatní bohové a bohyně. Za jeden den mu může poskytnout pokrok, který by mu jinak trval padesát nebo šedesát let. Ti, kteří chtějí udělat v duchovním životě nejrychlejší pokrok a ti, kteří chtějí dosáhnout duchovní dokonalosti co nejdříve, potřebují pro zvláštní milost asistenci, pomoc, vedení a ochranu této bohyně.

Kálí poměrně často tuto dynamickou sílu přeměny používá, avšak jen pro ty, kteří v ní mají bezmeznou a bezvýhradnou víru, pro ty, kteří cítí, že mohou každou chvílí být božskými hrdiny, jenž se zasvětili naplňování jejích úkolů zde na zemi. Zde na zemi ji naplnit, by mělo být cílem hrdinů uctívajících Matku Kálí.

Tato Matka požaduje od těch, kteří ji chtějí zbožňovat a uctívat, naprostou upřímnost, čistotu a jednobodovost vědomí. Oddaného přijme jen za těchto podmínek. Na neupřímné hledající nemá čas. Jsou jiní bohové a bohyně, zvláště bohyně Lakšmí, kteří budou neupřímnost tolerovat. Se svojí láskou a soucitem počkají na hledající, kteří jsou upřímní jen částečně. Kálí je však velmi přísná a neudělá to. Vyžaduje naprostou upřímnost a čistotu ihned a jen potom vezme dotyčného k nejvyššímu transcendentálnímu Příbytku Nejvyššího.

Čistě zlatá barva, která představuje božské projevení, je pravou barvou Matky Kálí. Na nejvyšší úrovni je zcela zlatá, ačkoliv ji většina obrazů znázorňuje jako černou. Často vypadá černě, protože vstoupila do vitálních světů aspirujících, kteří jsou stále ještě nečistí, kteří však chtějí být očištěni, aby přeměnili svoje vědomí. Když Matka Kálí pozná, že je aspirující skutečně upřímný a oddaný, vstoupí do jeho vitálna a navždy zničí hlubší vitální sklony, které mají být zničeny, a přemění vše, co může být přeměněno, na vyšší aspekty Božství.

Jsem si jist, že většina z vás slyšela o velmi významném duchovním Mistru Šrí Rámakrišnovi. Jeho božskou Matkou byla bohyně Kálí. Byla to Matka Kálí, kterou uctíval a zbožňoval; byla to Matka Kálí, se kterou si vytvořil konečné transcendentální spojení. Byly chvíle, kdy manželka Šrí Rámakrišny Sarada Déví neviděla žádný rozdíl mezi Matkou Kálí a svým manželem, kterému se také říkalo Thákur. Mohla říci: „Kde je Kálí? Kdo je Kálí, když ne Thákur?“

Pokud jde o mne, já osobně pohlížím na Kálí jako na svoji nejdražší Matku. Tento aspekt Božství je mi nejbližší. V Indii mají všechny rodiny rodinné božstvo a naším rodinným božstvem je Kálí.

Matka Kálí je družkou Pána Šivy. Pán Šiva je tichým aspektem transcendentální Skutečnosti a Matka Kálí je dynamickým a aktivním aspektem transcendentální Skutečnosti. Myslíme-li na Šivu a Kálí naší obyčejnou lidskou myslí, potom je oddělujeme; pokud však na ně pohlédneme naším vnitřním okem, poznáme, že jdou ruku v ruce. Když společně fungují dynamický a tichý aspekt, Pravda je úplná a my jsme naplněni. Bůh ve svém ženském aspektu, Bůh-Matka, je Mahákálí. Bůh ve svém mužském aspektu, Bůh-Otec, je Pán Šiva.

Ti na Západě, kteří chtějí sílu, ale nemají sympatie k žádné indické bohyni nebo božstvu, mohou vzývat přímo aspekt síly Boha — Boha-Sílu. Bůh-Síla má Soucit, má Lásku, má Všechno. Pokud se modlíte k Bohu-Síle, nepřemožitelné síle, získáte stejná požehnání, která můžete získat od této bohyně.

V jedné z našich Upanišad je zmiňováno, že konečná Pravda existuje:

"Je daleko a současně je blízko. Pohybuje se i nepohybuje. Je uvnitř, je vně."
  — Íšópanišad 5

Je uvnitř i vně. Když je naše vědomí plně probuzeno, poznáme, že je-li něco uvnitř, to stejné musí být také vně. Jestliže jsme zaseli semínko, potom semínko vyklíčí a bude stromem. Jestliže je již pravda uvnitř, potom musí být dříve nebo později projevena navenek.