Mahéšvari

Ó Výško nad výškami,
ó Hloubko za hloubkami, stále jsi!
Matko Světla nejvyššího!
Necítíme plápolající dech tvé Vůle.

Aby vyhladila miliony našich lží,
aby odhalila kosmický úkol Ducha
tvá nesmírná apokalypsa
potají přebývá v šeru naší přirozenosti.

Ó Královno Zenitu neviděného!
Hra smrti v tobě skončí.
Slunce, tvé zlaté dítě,
do nahoty světa sestoupí.

Prvním je aspekt nesmírnosti, rozlehlosti a duchovní hloubky, zvaný Mahéšvari. „Mahá“ znamená významná, velká a „Íšvari“ znamená bohyně. A tak je tedy Mahéšvari významnou bohyní, velkou Matkou. Mahéšvari má ještě další jméno, které je pro nás velmi důvěrné: Durga. Většina Indie uctívá tento aspekt Božské Matky. Den za dnem bojuje Durga za nastolení Božské Pravdy zde na zemi. Když Sri Rámačandra bojoval v hrozném boji proti démonu Rávanovi, modlil se k této bohyni. Durga kropila nejmocnějšími požehnáními oddanou hlavu a srdce Sri Rámačandry, a tak v bitvě zvítězil.