Božská Matka

Božská Matka je Božství v jeho ženském aspektu. Velmi často říkáme, že ve fyzickém světě je snadnější potěšit svou matku než svého otce. Tato pravda je použitelná i v duchovním světě. Pravda, matka i otec spolu všechno vzájemně konzultují. Pro aspirujícího je však snadnější potěšit Božskou Matku nebo aspekt Božské Matky, než potěšit Purušu, mužský aspekt Pána Nejvyššího.

Existují čtyři hlavní aspekty Božské Matky. Z jednoho pohledu právě tak, jako nemůžeme oddělit naši pravou paži od levé, nemůžeme oddělit různé aspekty Božské Matky, nebo oddělit jednu bohyni od ostatních. Z jiného pohledu však můžeme říci, že tyto různé aspekty transcendentální Matky vykonávají různé funkce.