Šani

V Indii máme velmi důležitého boha jménem Saturn. Nazýváme jej také Šani. K ostatním kosmickým bohům se modlíme: „Dej nám bohatství, dej nám jméno, dej nám slávu.“ V různé dny v týdnu uctíváme tyto planety, hvězdy a kosmická božstva, aby k nám přišla se svojí vnitřní i vnější hojností.

Tomuto konkrétnímu bohu však říkáme: „Ó Šani, nedívej se na nás. Nevšímej si nás.“ Modlíme se, aby tento bůh do našeho domu nepřišel, aby na nikoho drahého z naší rodiny nepohlédl. Proč? Když tento bůh pohlédne na domácnost, okamžitě se přihodí něco špatného. Když přijde do rodiny Saturn, nastane na fyzické úrovni nějaká katastrofa: zemře někdo drahý, přijdeme o peníze nebo se stane nějaká jiná katastrofa. Proto v Indii říkáme: „Nechoď k nám.“

Musíme vědět, že tímto způsobem se modlí pouze naše lidská touha. Naše božská aspirace by to nemohla nikdy udělat. Lidská modlitba chce vlastnit nebo být vlastněna světem, příbuznými a drahými.

To je naše lidská touha. Šani však přijde a dá nám odřeknutí. Šani vytvoří podmínky lidského strádání a donutí nás k prostotě. Dokonce od nás odvede i naše nejdražší. Obyčejné lidské bytosti shledávají obtížným přijmout tento druh strádání. Když však chce hledající dosáhnout Nejvyššího, požádá Šaniho a dalšího kosmického boha Rudru, aby jeho cestu k transcendentálnímu Cíli urychlili. Modlí se, aby vykonali svoji božskou práci a odřízli všechno lpění. Šani a Rudra chtějí, abychom byli vyproštěni ze sítí nevědomosti. Proto v nás a naším prostřednictvím trvale usilují o dokonalost. A kvůli tomu, že rádi žijeme v nevědomosti, se my, lidské bytosti, obáváme Rudry a Šaniho.

Podle indické tradice je Saturday (sobota) zvláštní den — Saturday je „Saturnday“ — kdy vzýváme Saturna a s uznáním o něm před jídlem hovoříme. Modlíme se: „Prosím, nechoď k nám, prosím nechoď k nám. Prosím, nikdy nechoď do našeho domu. Proto se k tobě modlíme.“ Když den přejde a cítíme, že k nám Šani už nepřijde, bereme si potom jako prašád jeden druh loupané rýže smíchané s mlékem, banány a kokosem. Zde jsme však všichni hledající. Modlíme se k němu, aby nám dal osvobození a oprostil nás od lpění. A tak jej budeme vzývat v jeho nejvyšším aspektu.