Ganéša

Dalším jménem Pána Ganéši je Siddhidata. Nazýváme jej také Ganapati. Ganéša má hojnost poznání. Naplňuje naši aspiraci nebo naše touhy. V Indii se nejprve modlíme k Pánu Ganéšovi. Říkáme: Aum dakshine ganeshaya namah. „Klaníme se Pánu Ganéšovi, který sídlí na Jihu.“

Ganéša měl mladšího bratra, Kumara, boha Války. Kumara byl hrdinou a velitelem bohů. A jak praví příběh, oba, Ganéša i Kumara navzájem prohlásili: „Umím toho víc než ty.“ Jejich matkou byla Párvatí neboli Durga, jak je nazývána v jiném aspektu. Rozhodla se vyzkoušet, který z nich toho umí víc. Řekla: „Vyzkouším, kdo z vás je lepší. Já budu sedět tady. Ten z vás, který obejde svět a vrátí se zpět první, bude lepší.“

Kumara okamžitě vstal a vyběhl. Cestoval, cestoval a cestoval na svém pávu. Chudák, Bůh ví, jak dlouho mu trvalo obejít svět. Když se vrátil ke své matce, spatřil, že jeho bratr stále sedí u jejích nohou. „To je blázen,“ řekl si: „ani nevyrazil na cestu, kdežto já jsem již doběhl.“ A právě když se Kumara chystal prohlásit: „Pohleď, Matko, zvítězil jsem,“ Ganapati vstal a prostě svoji matku obešel. Jejich matka řekla: „Ganéša ví, že jeho matka je celým vesmírem.“ Chudák Kumara si to neuvědomil; považoval svou matku za obyčejnou lidskou bytost. Ganéša tak zvítězil.