1. Porazil jsem tvou nevědomost

Když jsem si myslel, že jsem ten,
kdo koná všechny mé skutky,
ztratil jsem se v mlze.
Zemřel jsem.
Stal jsem se císařem obrovských neúspěchů.
Moje duše vyšla do popředí,
utěšujíc mou slepou nevědomost.
Bůh se zjevil ve své nejvyšší Podobě.
"Ty blázne, zasnoubil ses s nemožností,
s krásou bez života.
Neplýtvám ani lístkem.
Porazil jsem pro tebe tvou divokou nevědomost,
aby se vyrovnala Mému transcendentálnímu Trůnu."