14. Děti himálajských jeskyní

Mistr veřejně prohlásil:
„Moje naděje a má víra
je soustředěna v mých mladých žácích."

Starší žáci zasténali:
„Mistře, sbohem.
Navždy tě opouštíme."

Mistr pak řekl:
„Moji skuteční žáci jsou ti
kdo popřeli sami sebe."

Mladí žáci křičeli:
„Mistře, okamžitě tě opouštíme.
Tolik jsme pro tebe udělali.
Tvá nestydatá nevděčnost
si nás nezaslouží."

Kdo zůstal?
Pouze děti, děti himálajských jeskyní
pro Transcendentální Palác.