14. Děti himálajských jeskyní


Mistr veřejně prohlásil:
„Moje naděje a má víra
je soustředěna v mých mladých žácích."

Starší žáci zasténali:
„Mistře, sbohem.
Navždy tě opouštíme."

Mistr pak řekl:
„Moji skuteční žáci jsou ti
kdo popřeli sami sebe."

Mladí žáci křičeli:
„Mistře, okamžitě tě opouštíme.
Tolik jsme pro tebe udělali.
Tvá nestydatá nevděčnost
si nás nezaslouží."

Kdo zůstal?
Pouze děti, děti himálajských jeskyní
pro Transcendentální Palác.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tanec života, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1973.

Toto je 32nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tanec života, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »