1000. Dva stvořitelé

Otče Nejvyšší,
chtěl bych Ti nabídnout
tisíc květů Lásky, Oddanosti a Odevzdanosti
ze své zahrady srdce.
Jsem tak šťastný, že můj sen
spatřil tvář skutečnosti.
Nejsi na mě dnes pyšný,
Otče Nejvyšší?

„Synu, má Kapacita pochval
je velmi omezená.
Proto mohu chválit buď své stvoření —
tebe, Můj synu —
nebo mohu chválit tvé stvoření —
tvou poezii, tvé dítě.
Synu, doufám, že ti nebude vadit,
že jsem a že chci zůstat pyšný
jen na své vlastní stvoření.“
Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016