999. Nikdy nespáchej sebevraždu

Pane, sladký Pane,
dělám tolik věcí, abych Tě potěšila.
Udělala jsem v tomto životě něco,
co by Tě popudilo?

„Dcero, udělala.“

Otče, já jsem Tě nepotěšila!
Řekni mi jak?

„Dcero, už zase
jsi chtěla spáchat sebevraždu.“

Ó, to nic není.
Podívej, jsem stále s Tebou
a pro Tebe tady na zemi.
Otče, způsobí to potrestání,
když někdo spáchá sebevraždu?

„Dcero, výraz potrestání je hrubé podcenění.
Mé Oko Spravedlnosti
neodpustí zbabělci,
který si vezme život.
Mé Srdce Soucitu ji bude ignorovat.
Pozvu Satana, aby ji pohltil.“
Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016