16. Jak jednat s Bohem

Zocelil jsem své nervy, abych se postavil Bohu.
Posílil jsem svou vůli, abych zajal Boha.
Uklidnil jsem svou mysl, abych přivítal Boha.
Vyprázdnil jsem své srdce, abych si cenil Boha.