20. Za svítání mého srdce

Miloval jsem ranní procházky svého života.
Krása naděje vedla mé oči a provázela mé kroky.
Miluji polední běhy svého života.
Holý život skutečnosti
poslal nejistotu do vyhnanství zkázy.
Budu milovat večerní klopýtání svého života.
Život božský obejme propast vědy.
Večer neznamená konec.
Večer je předzvěstí čistějšího svítání
a jasnějšího slunce.
Za svítání mého srdce má příprava začne.
Na slunci mé duše má dokonalost vykvete.