252. Má práva

Postavil jsem se za svá práva.
Má práva požadovala
život univerzálního přijetí
a život univerzálního uznání.

Stavím se za svá práva.
Má práva požadují
pláč mého srdce a úsměv mého života.

Postavím se za svá práva.
Má práva budou požadovat
odevzdání-měsíce
ze světa aspirace-slunce.