253. Dobrodružství a pokrok

Dobrodružství Pravdy
je
pokrokem života.

Dobrodružství života
je
pokrokem duše.

Dobrodružství duše
je
pokrokem Boha.

Dobrodružství Boha
je
pokrokem nerostů,
pokrokem rostlin,
pokrokem člověka,
pokrokem stvoření,
pokrokem Stvořitele.