412. Bože, řekni mi prosím důvod

Za šest dní jsi, Bože,
vytvořil a dokončil
Nebe a zemi.
Jak to, že má místnost lásky
stále zůstává nedokončená,
má místnost oddanosti nedotčená,
má místnost odevzdanosti neostavena?
Bože, řekni mi prosím důvod.

"Můj synu, abych dokončil místnost lásky,
potřebuji více síly spokojenosti.
Naneštěstí
mi došla.

Můj synu, abych začal pracovat."
na tvé místnosti oddanosti,
potřebuji více síly odhodlanosti.
Naneštěsí
ji teď nemám.

Můj synu, chceš, abych postavil
tvou místnost odevzdanosti.
Věř mi,
zoufale hledám
svou sílu trpělivosti.“