413. Otče, jak to?

Otče, jak to,
že mě nemiluješ
tak jako dříve?
Udělal jsem něco špatně?

"Můj synu, zeptej se svého přítele pochybnosti."

Otče, jak to,
že už se o mě nestaráš?
Udělal jsem něco vážného?

"Můj synu, zeptej se svého přítele nejistoty."