414. Otče, udělal jsem pro Tebe něco zvláštního?

Otče, jak to,
že mě nyní miluješ
mnohem víc, než kdykoliv před tím?
Udělal jsem pro Tebe v nitru něco zvláštního?

"Můj synu, zeptej se Mého Soucitu."

Otče, jak to,
že se o mě nyní staráš
každou vteřinu mého života,
a necháš mě cítit
mou skutečnou blízkost k Tobě,
mou božskou jednotu s Tebou,
mé nejvyšší naplnění v Tobě?
Udělal jsem pro Tebe ve vnitřním světě
něco zvláštního?

"Můj synu, zeptej se Mého bezpodmínečného Soucitu."