415.Když se dívám

Když se dívám na sebe,
zapomínám se učit.
Když se dívám na svět,
učím se naslouchat.
Když se dívám na Boha,
poslouchám, jak se učit.