451. On a jeho

On a jeho ego se obdivují navzájem.
On a jeho pochybnost se milují navzájem.
On a jeho strach se trýzní navzájem.
On a jeho zklamání se nenávidí navzájem.
On a jeho dokonalost se odmítají navzájem.
On a jeho smrt v sobě žijí navzájem.