452. Tvá nevděčnost je výjimkou

Tvá pýcha mate mou mysl.
Tvá pýcha baví mé srdce.
Tvůj život nepřijímá nic jiného než
nepřetržitou poctu z pošetilého světa.
Nevím, jak
tvá rozpálená hlava
a
tvá potopená mysl
žijí společně.
Nevíš, jak prosit,
Nevíš, jak zpytovat,
Víš jen, jak vybuchnout.
Tady na Zemi
ani tam v nebi
nic nevyroste bez výživy.
Ale
tvá nevděčnost je výjimkou,
opravdu neuvěřitelnou výjimkou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tanec života, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1973.

Toto je 41st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tanec života, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »