452. Tvá nevděčnost je výjimkou

Tvá pýcha mate mou mysl.
Tvá pýcha baví mé srdce.
Tvůj život nepřijímá nic jiného než
nepřetržitou poctu z pošetilého světa.
Nevím, jak
tvá rozpálená hlava
a
tvá potopená mysl
žijí společně.
Nevíš, jak prosit,
Nevíš, jak zpytovat,
Víš jen, jak vybuchnout.
Tady na Zemi
ani tam v nebi
nic nevyroste bez výživy.
Ale
tvá nevděčnost je výjimkou,
opravdu neuvěřitelnou výjimkou.