457. Přijetí

Lidské přijetí
je potvrzením
bolestivé povinnosti.

Božské přijetí
je potvrzením
oduševnělé dokonalosti.

Bůh přijal člověka,
aby ho udělal šťastným.
Člověk přijal Boha
aby udělal sám sebe velkým.