459. Usiluj

Usiluj slepě,
a nedosáhneš ničeho.

Usiluj opatrně,
a dosáhneš něčeho.

Usiluj oduševněle,
a dosáhneš všeho.

Usiluj bezpodmínečně,
a hle, vyhrál jsi všechno,
včetně Boha.