460. Smrt

Smrti, jak často mluvíš s Bohem?
"Mluvím s Bohem neustále."

Můžeš mi říct,
o čem se bavíte?

"Mluvíme o našich úspěších
a
zklamáních.
Říkám Mu o svých úspěších
na zemi
a svých zklamání v Nebi.
Bůh mi říká o svých úspěších
v Nebi
a svých zklamáních na zemi.“

Chápu.
Děkuji ti, Smrti.