462. Nula a hrdina

Jsem nula.
Proto
se modlím k Bohu.

Jsem hrdina.
Proto
se starám o člověka.

Když jsem v těle,
reprezentuji nicotu
nuly.

Když jsem v duši,
reprezentuji Poklad
Věčnosti.