948. Poslušnost, vnitřní a vnější

Vnitřní poslušnost, vnitřní poslušnost:
co to je,
jestliže ne božská příležitost?
Vnější poslušnost, vnější poslušnost:
co to je,
jestliže ne zářící krása?
Má vnitřní poslušnost
mě nese k mému Pánu Nejvyššímu
dříve než hned.
Má vnější poslušnost
mě přináší k mému Pánu Nejvyššímu
pomalu, vytrvale a bezchybně.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 19, (knižně nevydáno), 2016