986. Otče, nauč mě

Otče,
nauč mě, jak na Tebe myslet.

„Dcero,
požádám své Osvícení,
aby tě naučilo, jak na Mne myslet.“

Otče,
nauč mě, jak Tě milovat.

„Dcero,
požádám své Ticho,
aby tě naučilo, jak Mne milovat.“

Otče,
nauč mě, jak Tě poslouchat.

„Dcero,
požádám svou Vděčnost,
aby tě naučila, jak Mne poslouchat.“

Otče,
nauč mě, jak Ti sloužit.

„Dcero,
požádám Svou Blaženost,
aby tě naučila, jak Mi sloužit.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016