980. Otče, dej mi tři dary.

Otče, dej mi tři dary.

„Dcero,
dáno jest!“

Ale Otče,
ještě jsem Ti nepověděla,
jaké dary potřebuji.

„Dcero,
nemusím to vědět.
Tvé dary jsou uděleny.“

Otče,
toto je první dar:
Přeji si,
abys pohřbil všechny mé pochybnosti.

„Dáno jest!“

Přeji si,
abys rozvinul mou víru.

„Dáno jest!“

Otče,
přeji si být pouze Tvou.

„Dáno jest!“
Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016