976. Vyjadřuješ své Požehnání?

Otče,
vyjadřuješ
své Požehnání pomocí materiálních dárků?

„Ano, má dcero.
Dělám to, abych přesvědčil
tvou fyzickou mysl.“

Otče,
vyjadřuješ
své Požehnání pomocí duchovních dárků?

„Ano, má dcero.
Dělám to, abych osvítil tvé srdce,
zdokonalil tvůj život, naplnil tvou duši.“
Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016