976. Vyjadřuješ své Požehnání?

Otče,
vyjadřuješ
své Požehnání pomocí materiálních dárků?

„Ano, má dcero.
Dělám to, abych přesvědčil
tvou fyzickou mysl.“

Otče,
vyjadřuješ
své Požehnání pomocí duchovních dárků?

„Ano, má dcero.
Dělám to, abych osvítil tvé srdce,
zdokonalil tvůj život, naplnil tvou duši.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tanec života, část 20.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 51st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tanec života, část 20, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »