Skon Šrí Rámakrišny

Obsazení

SRI RÁMAKRŠNA

SARADA DÉVÍ

PRVNÍ ŽÁK

DRUHÝ ŽÁK

TŘETÍ ŽÁK

OSTATNÍ ŽÁCI

NAREN