Scéna I

(Naren právě přijel na vlakové nádraží. Vrátil se z triumfální cesty na Západ. Rakhal s několika dalšími bratry žáky se s ním přišel pozdravit. Všichni Narena vychvalují. Rakhal a bratři žáci zpívají.)

Deshe deshe ghure berai deshe deshe
Premer shikha bahan kare hese hese
Sakal desher gopan katha
Sakal praner byakulata
Ek halo aj asim pathe
Alinganer alor brate
Hiya tarir majhi tomai bhalobese

Ze země do země se touláme,
neseme plamen Božské Lásky
s úsměvy bez konce.
Tajné přání každé země
a touha každého života
zde jedním se stávají.
Na cestě Nekonečnosti,
v objetí příslibu Světla Nejvyššího,
ach kormidelníku Lodi našeho Srdce,
to vše svou láskou k Tobě děláme.

(Rakhal dává Narenovi věnec.)

NAREN: Rakhale, ty si zasloužíš tento věnec. Ty jsi syn Thákura. Thákur nazýval svým synem jen tebe. Guruvat guru putreshu. „Guruův syn je jako sám Guru.“ Ten věnec si tedy zasloužíš ty.

RAKHAL: Jaishtha vrata sama pita. „Starší bratr je jako vlastní otec.“ Jsi starší než já. Jsi jako můj otec. Ty si zasloužíš věnec a já ti ho dám kolem krku.

NAREN: Ne, Rakhale. Thákur říkával, že ty máš nejvyšší zážitky. Tvoje zážitky přesahují všechny naše zážitky. Ty jsi Radža, Král. Jsem na tebe tak hrdý, na tvá duchovní dosažení.

RAKHAL: Narene, Thákur nám řekl, že nás povedeš. Budeme tě vždy považovat za svého nejdražšího vůdce. Budeme ti vždy k službám. Sloužit ti, potěšit tě, poslouchat tě bude vždy naše radost.

NAREN: Rakhale, s výškou tvé duše a s dynamikou mé duše projevíme našeho Pána, Šrí Rámakrišnu, ve všech koutech Indie. A nejenom Indie, ale po celém světě. V tobě je Thákurova vyrovnanost a mír.

RAKHAL: V tobě je Thákurova hrdost a naplnění. Ty jsi Thákurovým slibem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pij, pij nektar mé Matky.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2015.

Toto je 31st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pij, pij nektar mé Matky, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »