Narene, jsi mou radostí, jsi mou pýchou

Obsazení

SARADA DÉVÍ

První žák

Několik dalších blízkých žáků

NAREN