Scéna I

(Sarada Devi s několika svými blízkými žáky.)

SARADA DEVI: Už se nemohu dočkat, až uvidím svého Narena. Řekli mi, že tu bude brzy. Víte, jak tvrdě pro Thákura pracoval v Americe. Díky němu bude Thákur známý po celém světě. Jsem na svého Narena tak hrdá.

PRVNÍ ŽÁK: Matko, je to všechno tvá Milost, všechno je Thákurova Milost. Díky tvé Milosti měl Naren úspěch v Americe, na Západě. Než vstoupil do tvého života, nebyl ničím, naprosto ničím.

SARADA DEVI: Ne, byl vším. Thákur ho přivedl z nejvyšších světů. Thákur mu dal vše před tím, než přišel na tento svět. A Thákurovo jméno je známé po celém světě pouze díky neutuchajícímu zasvěcení a aspiraci mého Narena.

(Vstoupí Naren.)

NAREN: Matko, vrátil jsem se. (Položí se k nohám Sarada Devi.) Matko, od této chvíle se nebudu dotýkat tvých nohou a nedovolím nikomu jinému, aby se dotýkal tvých nohou. Dotýkali jsme se Thákurových nohou a dávali jsme mu všechny své nečistoty a všechny své vitální touhy. Bezpodmínečně přijímal naše nečistoty a nevědomost, a kvůli tomu zemřel. Nyní se nechci dotýkat tvých nohou a nechci, aby se kdokoli jiný tvých nohou dotýkal. Vím, že když se dotkneme tvých nohou, okamžitě od nás odebereš všechny naše hříchy, stejně jako to dělal Thákur. A když od nás odebereš ­všechny hříchy, pak tě brzy ztratíme. Matko, nechci tě ztratit.

SARADA DEVI (Žehná Narenovi.): Ty jsi nejdražší syn Thákura. Navěky zůstaneš jeho nejdražším synem.

NAREN: Matko, mnohokrát, mnohokrát jsem o Thákurovi pochyboval — dokonce i v den, kdy opustil pozemskou scénu, jsem o něm pochyboval. Ze své nekonečné štědrosti mě ale na své smrtelné posteli přesvědčil o tom, kým je. Matko, jsem tou nejmenší kapkou nekonečného oceánu soucitu, kterým je Šrí Rámakrišna. Matko, jsem tak hrdý na to, že jsem nikdy ani na vteřinu nepochyboval o tobě nebo o tvé realizaci. Matko, Matko, v tomto životě budu zbožňovat jedině tebe. Jedině tví oddaní, tví žáci, tvé děti budou vybranými nástroji Boha. Cítím v tobě živoucí přítomnost Matky Kálí. Vidím tě jako Matku Vesmíru. Vidím tě jako Nejvyšší Bohyni. Vidím tě jako našeho Thákura. Neseš prapor Thákurova světla. Matko, zůstávala jsi v ústraní. Jak by ses ale mohla schovat před všemi svými milujícími dětmi? Nemůžeš. V tobě je nejčistší a nejdokonalejší projevení Boha. V tobě, Matko, je má realizace.

SARADA DEVI: Narene, Thákur ti dal svou nekonečnou lásku a svůj nekonečný zájem. Dal ti vše, co bylo jeho. Já ti, můj Narene, dávám svou nekonečnou radost a svou nekonečnou hrdost. Dávám ti vše, co mám.

(Naren zpívá)

He karuna sindhu
Ami taba bindu
Charan tale thai
Nitya jena pai
Jani janani jani
Tomai ami hani
Ananda indu

Ach Oceáne Soucitu,
jsem Tvá nejdrobnější kapka.
Své útočiště hledám vždy u Tvých Nohou.
Vím, Matko, vím,
zraňuji Tě, ubližuji Ti,
můj Měsíci Blaženosti Světla.