Pracuji v nemocnici v oddělení rakoviny, kde se lidé často umírají. Někdy, když lidé umírají, vidím kvalitu nebo výraz v jejich tváři, který je velmi podobný něčemu, co vidím ve tvé tváři. Můžeš mi říct proč?

Sri Chinmoy: Když jsem spojen s Univerzálním Vědomím, jsem v každém. Existuje na světě mnoho lidí, kteří nejsou moji žáci, ale jsou upřímní hledající. A realizované duše první třídy uvidí, když se upřímní hledající ve chvíli své smrti, nebo když jsou jejich dny sečteny, modlí k Bohu. Říkám vám, že pokud se modlí k Bohu nebo Kristu nebo komukoliv, pokud skutečně upřímně klepou na Boží dveře, mohou vyzařovat moji tvář, Buddhovu tvář, Krišnovu tvář — kvůli našemu Univerzálnímu Vědomí.

Kdo tito lidé jsou, nemohu říct. Jsou stovky a tisíce lidí, kteří nejsou moji přímí žáci. Ale klepou na Univerzální Vědomí a tam obdrží mé Světlo, můj Soucit. To je důvod, proč vidíte mou tvář na jejich tváři. Oni mě vidí a získávají pomoc od mé soucitné vnitřní bytosti. V té chvíli osvícená část mé bytosti, mé vnitřní existence, tam jde dát jim nějakou útěchu, nějaké malé osvícení, aby mohli mít ve světě duší lepší existenci a mohli přijít znovu aspirovat. Podíváte-li se na umírajícího a uvidíte-li moji tvář, pak budete vědět, že tato osoba je hledající. Není třeba, aby byl mým žákem. Ale pokud má mimořádně upřímnou aspiraci, tak tam kvůli svému Univerzálnímu Vědomí můžu být.

Jsou chvíle, kdy na mne moji žáci meditují nejvíce oduševněle a identifikují se se mnou do té míry, že ostatní žáci na nich uvidí mou tvář. Jejich síla koncentrace na mě je tak upřímná, tak oddaná, tak jednobodová a oduševnělá, že na jejich tváři žáci uvidí mou tvář, a to i v případě, že osoba je žena. Toto se stalo několikrát.