Někdy se lidé upalují na protest proti válce. Čeho dosáhnou z duchovního hlediska?

Sri Chinmoy: V rodině se mezi sebou bratři často hádají. Matka potom řekne: „Jestli toho nenecháte, spáchám sebevraždu.“ Znám mnoho případů, kdy rodiče spáchali sebevraždu, protože zjistili, že v rodině nedokáží udržet soulad. Děti se poté ihned změnily. Když viděly, že jejich rodiče zemřeli kvůli jejich hádkám, ihned začaly nový život. To však nevydrželo dlouho a brzy se začaly hádat znovu.

Z duchovního pohledu sebevražda ničemu neposlouží. Matka se obětovala kvůli dětem. Myslela si, že když obětuje své fyzické bytí, obnoví harmonii, ale ve vitálním světě pro ni není žádného úniku, žádného odpuštění. Za svou hloupost se dostane do vitálního světa a už tam zůstane. Proč neměla tolik moudrosti, aby viděla, že její děti nepatří jí, ale Bohu? Děti jí dal Bůh, proč tedy nešla k Bohu, aby osvítil jejich vědomí? Proč se nemodlila k Bohu za jejich usmíření a harmonii?

Svět zůstane nevědomý, dokud a pokud Nejvyšší neosvítí pozemské vědomí. Tím, že obětujeme svůj život, abychom přinesli mír, nebudou problémy světa nikdy vyřešeny. Mnoho mučedníků, hledajících a duchovních postav si již vzalo život, ale problémy světa to nevyřešilo. Tyto problémy budou vyřešeny jen tehdy, budeme-li aspirovat, budeme-li se modlit k Bohu pro osvícení světa, zatímco jsme na zemi. Naše individuální smrt nikdy nedokáže změnit tvář světa. Pokud však vzýváme Boží Požehnání, Boží Milost a Boží Zájem, tehdy mohou být problémy vyřešeny.