Může někdo, kdo spáchal sebevraždu, realizovat v příští inkarnaci Boha?

Sri Chinmoy: Po spáchání sebevraždy nebo po násilné smrti je možné realizovat Boha. Ale Bůh ví, kolik inkarnací to bude trvat. Pouze v případě duchovních mistrů je to přípustné. Duchovní mistři někdy spáchají sebevraždu; jsou tak znechuceni zemí, že vědomě a úmyslně opustí tělo před tím, než by se tak stalo v běžném sledu života. Ale v jejich případě to Nejvyšší dovoluje, protože Ho již realizovali a pracovali pro Něj velmi tvrdě.