Vaše filozofie říká, že duše dělá neustále pokrok, jak se ale vyrovnáváte s faktem, že když někdo spáchá sebevraždu, jeho duše upadne?

Sri Chinmoy: Když někdo spáchá sebevraždu, jeho duše ve skutečnosti neupadne. Zůstane ale na určitém místě a je zakryta nekonečně větším množstvím závojů nevědomosti. Je nevědomostí zcela zahalena, vrstvu po vrstvě. To, co upadne, je vědomí člověka. Vrátí se zpátky k výchozímu bodu, téměř až k minerálnímu vědomí, kde se neodehrává žádná evoluce. Duše je zatemněna ohromnou nevědomostí, bezpočtem vrstev nevědomosti. Předtím měla duše na sobě možná jen deset vrstev, ale teď je na ní bezpočet vrstev nevědomosti. Duše je musí znovu jednu po druhé odstraňovat. Je pro ni samozřejmě nekonečně těžší přivést člověka k dokonalé dokonalosti, osvobození či spasení.

Chce-li však Nejvyšší působit prostřednictvím lidské bytosti, která spáchala sebevraždu, požádá ve velmi, velmi vzácných případech duchovní Mistry, kteří mají potřebnou schopnost, aby se o ni postarali a nedovolili jí zahalit se obrovskou nevědomostí. V takových případech stačí pro sestup Milosti a Soucitu Nejvyššího cokoli, co již duše má, a On potom nedovolí, aby se zahalila více, než je obvyklé. To se však stává jen ve velmi vzácných případech.

V opačném případě se pro sebevraha evoluce na neurčitou dobu zastavuje — na sto, dvě stě, pět set, šest set i více let. Nemůže jít kupředu a na jeho ramenou leží nejtěžší možná zátěž. Jeho vývoj se zastavil. Protože porušil zákony Kosmické hry, musí podstoupit kosmický trest. Takový trest si žádná lidská bytost na zemi nedokáže představit. Ta nejhorší možná pozemská muka jsou ve srovnání s kosmickým trestem pro sebevrahy prostě ničím.

Nemůžete říci kosmickým silám: „Udělal jsem něco špatného, ale to není vaše věc. Když se mi bude chtít, dosáhnu svého cíle.“ Záměrně, bez Božího dovolení a proti Jeho Vůli jste vyskočili z Kosmické Hry. On vám nedal svolení, ale vy jste se mu aktivně a otevřeně vzepřeli a pokusili jste se Hru zkazit. Pro tento špatný čin je ten nejtěžší trest. Tento trest je tak těžký, že ho svým lidským srdcem nemůžeme pocítit ani si ho představit svou lidskou myslí.