Jaký je rozdíl mezi kremací a běžným pohřbem?

Sri Chinmoy: Vnější rozdíl znáte: při kremaci je tělo spáleno, při pohřbu je uloženo do rakve a zakopáno. Zejména Indové jsou uctívateli ohně. Cítí, že oheň nejenom všechno stráví, ale také očistí. Pro oheň máme boha, jenž se jmenuje Agni. K Agnimu se modlíme pro očištění a sebepoznání a odevzdáváme mu také své mrtvé.

Víme, že z duchovního pohledu vzniklo tělo z pěti elementů: země, vody, vzduchu, éteru a energie. Z těchto pěti elementů vznikl fyzický obal a s pomocí ohně se znovu na tyto elementy rozloží. Při kremaci se fyzické tělo rozloží s největším očištěním, které zde znamená transformaci.

Lidé, kteří tady na Západě dávají přednost pohřbu, mají také svůj duchovní výklad. Souvisí s určitým duchovním soucitem vůči tělu, které nám věrně sloužilo. Říkáme: „Používal jsem toto tělo tolik let, a nikdy jsem mu nedopřál žádný odpočinek. Duše už v něm není; pták již odletěl. Tělo však zůstalo. Nechť je mu tedy dopřán odpočinek v rakvi.“ Ti, kteří chtějí kremaci, mají pocit, že tělo udělalo během života mnoho hloupých a zlých skutků a potřebuje očištění. A ti, kteří jsou pro pohřeb, chtějí dopřát svému tělu pohodlný odpočinek.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »