Ve skutečnosti jsem myslel spíše na znovuzrození. Jak se mohu stát znovu dítětem a dosáhnout tohoto duchovního znovuzrození?

Sri Chinmoy: Takové znovuzrození se musí odehrát v mysli, v těle a ve vitálnu. Musí se odehrát v naší nejvnitřnější, nevědomé části, která byla obklopena nevědomostí, nedokonalostí a omezením. Když se takové duchovní znovuzrození odehraje a vy v sobě ucítíte úsvit nového vědomí, zkuste se prosím stát tímto vědomím a dát je jako květinu svému Mistrovi a Nejvyššímu. Ve chvíli, kdy tuto květinu dáváte, ciťte, že to není cosi, co jste utrhli ze stromu, ale že je to celá vaše bytost, kterou pokládáte k Nohám Nejvyššího. Tehdy uvidíte, jak tato květina lístek po lístku rozkvétá, a vy budete uvnitř rozkvétat s vnitřní vůní jako dítě. Hluboko uvnitř vás poroste dítě a váš vnější věk se rozplyne. To se ale stane jen tehdy, když bude mít vaše aspirující vědomí plnou kontrolu nad vaším tělem, vitálnem, myslí a srdcem a udělá z celého vašeho bytí květinu, kterou jste položili k Nohám Nejvyššího.

Každý, kdo vstoupil do duchovního života, musí nevyhnutelně ještě v tomto životě prožít duchovní znovuzrození. Každý musí cítit, že je vědomým a dynamickým nástrojem, že je Božím dítětem. Každý musí tuto pravdu cítit a splynout s ní. Když se to stane, dítě už není dítětem, stane se Božskostí samou. A tehdy je realizace Boha nejen možná, ale i nevyhnutelná. Pouze dítě má právo sedět na klíně Otce a Otec dychtí po tom, aby na svém klíně dítě měl. Je hrdý, že má dítě, a dítě je hrdé, že má Otce.