Život

Život je láska.
Láska je život.
Život naplňuje Boha prostřednictvím lásky.
Láska naplňuje Boha prostřednictvím života.

Život má vnitřní dveře. Aspirace je otevírá. Touha je zavírá. Aspirace otevírá dveře zevnitř. Touha je zavírá zvenku.

Život má vnitřní lampu. Této lampě se říká aspirace. Budeme-li plamen své aspirace živit, bez selhání bude vysílat svůj zářivý jas do celého Božího stvoření.

Život má vnitřní hlas. Tímto hlasem je Světlo Nejvyššího. Život je ochranou, život je dokonalostí, život je naplněním, otevřeme-li se Světlu Nejvyššího.

Bůh je v životě. Život se však musí probudit do Světla Jeho Přítomnosti, Jeho Transcendentálních Nohou.

Každý den je novým začátkem života. Každý den je znovuzrozením našeho vnitřního přesvědčení, že každý člověk je vybraným nástrojem Nejvyššího k odhalení a naplnění nekonečné Božskosti na zemi.

Život směřující ven nevidí nic než starosti, trápení, bídu a zklamání. Život proudící dovnitř odhaluje moře míru a blaženosti.

K osvícení svého života potřebujeme čisté myšlenky. Každá čistá myšlenka je cennější než všechny diamanty světa, protože Boží Dech přebývá pouze v čistých myšlenkách člověka.

Jak začít vnitřní pouť života? S jednoduchou, spontánní myšlenkou, že realizace Boha je vaším rodným právem. Kde začít? Tady, zevnitř. Kdy začít? Teď, před zrozením další vteřiny.

Život je neustále činorodý. Je vždy aktivní, dynamický. Pokouší se pomoci duši splnit její dosud nedokončený úkol, její božské Poslání. Duše potřebuje pomoc života, aby se plně rozvinula. Život potřebuje pomoc duše, aby naplnil sám sebe jak fyzicky, tak i duchovně.

Zádumčivost a malomyslnost jsou nejhorší nepřátelé, kteří zabíjejí život v celé jeho božské inspiraci. Již žádnou zádumčivost, již žádnou malomyslnost. Tvůj život se stane krásou růže, písní úsvitu, tancem soumraku.

Zrození a smrt si hrají. Hrají si společně. Jejich hra je hrou harmonie. A hrají ji vždy na nekonečné hrudi života.