Proč lidé několik hodin nebo i několik dní uchovávají tělo, když už duše odešla?

Sri Chinmoy: Můžete říci, že příbuzní ještě chtějí vidět tělesné ostatky. Cítí smutek, protože toto tělo, tento člověk jim za života pomáhal nebo je miloval. Otec za života matky nevidí její duši, ale její tělo, takže je připoután k fyzickému. To je důvod, proč chce její fyzické tělo uchovat tak dlouho, jak je to jen možné. Když duše odejde, je tělo zbytečné. Podobá se starým špinavým šatům, které zahodíte do odpadkového koše. Obyčejná duše se po opuštění těla vznáší v domě nebo na dvoře či někde poblíž. Bůh dává duši příležitost přesvědčit se, zda ji rodina měla skutečně ráda, a duše dává příležitost rodině, aby dokázala, že jí na ní opravdu záleželo. Za několik hodin, většinou je to jedenáct hodin, ale může to trvat i déle, duše odejde a už se znovu nevrací.