Pokud hledající nerealizoval Boha, dokud byl na zemi, uvidí nebo realizuje jeho duše Boha poté, co opustí tělo?

Sri Chinmoy: Každá duše dozajista spatří Boha, protože každá duše musí přijít přímo od Něj. Jakmile duše opustí tělo, odchází postupně do vitálního, mentálního a psychického světa, a nakonec do světa duší. Tady nějaký čas odpočívá. Než potom opět sestoupí dolů do další inkarnace, má rozhovor s Bohem. Duše musí předstoupit před Nejvyššího a říci, kolik toho dosáhla v minulé inkarnaci. Spatří možnosti své nadcházející inkarnace a složí slib Nejvyššímu. Cíle a ideály, které duše předloží pro svou roli ve světě odhalení a projevení, musí schválit Nejvyšší. Někdy Sám Nejvyšší řekne: „Očekávám od tebe to a to. Pokus se to pro Mne na zemi vykonat.“

Duše, která vidí Boha a mluví s Ním, nám připadá jako cosi zvláštního, protože většina z nás na zemi duši dosud nespatřila. Dokud k duši nemáme volný přístup, dokud neslyšíme její hlas a nepokoušíme se naslouchat jejímu vnitřnímu naléhání, je pro nás prostě nemožné realizovat Boha. Každá duše po opuštění těla spatří Boha úplně stejně, jako já vidím vás díky tomu, že stojím před vámi. Je to něco naprosto jiného, než když někdo realizuje Boha tady na zemi ve fyzickém těle. Tehdy celé vědomí — fyzické vědomí, individuální vědomí — splyne s nekonečným Světlem a Blažeností. Když čteme duchovní knihy nebo někomu nasloucháme, můžeme cítit, že Bůh je náš. Vědomá jednota je však něco jiného. Když vědomě cítíme Boha jako svého zcela vlastního, cítíme nezměrný mír v každém okamžiku svého vnitřního života, svého vnitřního bytí. Navenek můžeme být vzrušení nebo můžeme mluvit, ale v našem vnitřním životě je moře míru, světla a blaženosti. Když toto moře míru, světla a blaženosti vstoupí do naší fyzické bytosti, do našeho fyzického vědomí, může se tady na zemi projevit naše vnitřní Božskost. V Nebi nemůžeme nic projevit ani realizovat. Pokud duše nerealizovala Boha tady na zemi, v poutech konečného, ve svém vlastním světě Jej nerealizuje. Realizace se dá dosáhnout jen prostřednictvím fyzického.