Nedávno zemřela jedna moje přítelkyně, velmi duchovní paní. Přijdou ji v krásném Nebi přivítat její přátelé?

Sri Chinmoy: Pokud jsou její přátelé také duchovní a velmi rozvinutí a jsou ještě v Nebi, přirozeně ji přijdou přivítat. Jestli ale opustili tělo dlouho před ní, kdo ví, kde jsou teď? Mohou být v Nebi, ale mohou také stále otálet ve vitálním světě, nebo už mohou mít další inkarnaci. Jestliže ale prošli vitálním, mentálním a několika dalšími světy a nyní se radují z blaženého odpočinku Nebes a pokud si uchovali k vaší přítelkyni laskavý vztah, potom ji přirozeně přijdou přivítat a pomohou jí těšit se z blaženého života v Nebi.

Chtěl bych vám vyprávět o své vlastní matce, která byla shodou okolností velmi, velmi duchovní žena. Když moje matka opouštěla tělo, můj velmi blízký příbuzný ve snu viděl, že přátelé mé matky ji přichází přivítat ve zlatém voze. Když můj otec zemřel, jeden z mých strýců, který byl pryč ve městě, viděl dalšího mého strýce a několik dalších lidí, kteří přicházejí vzít mého otce do zlaté lodi. Bylo tam mnoho lidí, kteří přišli přivítat mého otce a matku, protože i oni, a mnoho jejich přátel a příbuzných, byli velmi duchovní.

V případě téměř všech věřících a duchovních lidí přicházejí příbuzní. Pro duchovní lidi je jednodušší přijít, protože do tohoto světa mají téměř volný přístup. Když opouští tělo obyčejní lidé, kteří nejsou duchovní a aspirující, nejdou okamžitě k Bohu. Zůstávají ve vitálním světě a hodně trpí. Když zemřel otec jednoho žáka, odešel do vitálního světa, kde se s ním nezacházelo dobře. Měl tam docela dost problémů, dokud se ho jedna z vitálních bytostí nezeptala, jestli ve svém životě znal nějaké náboženské nebo duchovní osoby. On řekl: „Ano, znám přítele mé dcery“ — náhodou jsem to byl já. Když řekl mé jméno, vitální bytosti okamžitě věděly s kým je spojen, a tak byl okamžitě propuštěn. Mohl pak opustit vitální svět, svět mučení, a jít do velmi dobrého vyššího světa.

Když otec jiné žákyně zemřel, šel na velmi vysoké místo, ale nebyl tam spokojen. Její otec mě viděl jen jednou v Kanadě, ale když mě viděl, celé jeho tělo bylo zaplavené od hlavy až k patě nevýslovnou radostí. Takže když opustil tělo a nebyl spokojen s úrovní, na které se nacházel, jeho duše ke mně přišla a řekla: „Chci jít do vyššího světa.“ Tak jsem zavolal jednoho z mých přátel, Jyotishe, aby ho vzal na úroveň, kde žil. Teď je v tomto velmi vysokém světě velmi šťastný. Občas ke mně přijde a vyjadřuje svou nejhlubší radost. Když si bude brát svou příští inkarnaci, budu o tom vědět. S největší pravděpodobností bude tato inkarnace v italské rodině, ale záleží to zcela na vůli Nejvyššího. A samozřejmě tam bude trochu mého zásahu, pokud bude chtít jít někam, kde to nebudu schvalovat. Někdy duše dělají chyby, když se rozhodují o své další inkarnaci. Jsou-li to duše velmi blízké mému srdci, nenechám je to udělat. Právě teď, jak k vám mluvím, věřte mi, dostávám vnitřní vibrace od jejího otce, který chce vstoupit do rodiny jednoho z našich žáků. Poprvé nyní vidí vnitřní spojení. Před tímto chtěl vstoupit do italské rodiny, ale teď, když mluvím, mi ve vnitřním světě posílá zprávu, že chce vstoupit do jedné z rodin našich žáků. Nic nám nedá větší radost, než mít ho mezi sebou. A podívejme se, co udělá tento otec poté, co si trochu odpočinul.