Jak to vypadá ve vitálním světě?

Sri Chinmoy: Ve vitálním světě, jenž následuje ihned za fyzickým světem, panuje ohromný zmatek a neklid, nejistota, nejasnost, nespokojenost a pocit neúplnosti. Přesto však prostřednictvím těchto sil působí velká moc. Tento svět je částí průchodu, kterým duše před zrozením prochází do fyzického světa a jímž se po smrti vrací zpět do vyšších světů. Vitální svět je velmi zmatený. Když tam vstoupíte, uvidíte mnoho rozbitých a zničených věcí, jako by se tudy prohnala vichřice. Právě ve vitálním světě jsou bytosti, které zde putují, zpravidla nešťastné. Naleznou uspokojení teprve tehdy, až tímto světem projdou a dostanou se do vyššího vitálního světa, kde je zjevný a vědomý cíl a potřeba směřovat kamsi výš.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Smrt a znovuzrození.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 66th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Smrt a znovuzrození, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »