Může duše získat nějaký druh zkušeností ve světech, kam se dostane po odchodu z těla?

Sri Chinmoy: Fyzické tělo se na hmotné úrovni po odchodu duše rozloží. Tělo vstupuje do fyzického obalu, vitálno vstupuje do vitálního obalu a mysl odchází na vlastní mentální úroveň. Duše projde jemnou fyzickou, vitální, mentální a psychickou oblastí a skončí v oblasti duší. Jak prochází každou z těchto úrovní, přijímá podstatu všech zkušeností, které měla na zemi.

Duše sice v těchto obalech získává různé jemné zkušenosti, ale ty se v těchto světech neprojeví. Získá-li duše nějaké zkušenosti zde na zemi, pak se musí dříve nebo později projevit. Ve světě duší však není žádné projevení. Je tady pokrok, ne však ve smyslu evoluce.

Do světa duší odcházíme pro odpočinek. Pokud však bude naše duše ve spojení s nějakou vyšší duší, osvícenější duší, získá od ní přirozeně inspiraci. Jsme-li ve světě duší v blízkosti duchovního Mistra nebo nějaké jiné velmi velké, významné, duchovní osobnosti, přirozeně nás to ovlivní. Duše může aspirovat v jakémkoliv světě. Ve vyšších světech bude mít jenom aspiraci a ta na sebe nakonec vezme podobu zkušenosti. Aspirace je zkušenost sama o sobě. Avšak zkušenosti, které duše získává na zemi, když pozoruje utrpení nebo radost nebo nějaké pozemské činnosti, neustále vedou k plnějšímu projevení Božskosti.