Řekl jste, že duše po odchodu z těla vstupuje do vitální oblasti. Co je to vitální oblast?

Sri Chinmoy: Vitální oblast nebo sféra je prostě svět, a tento svět je i uvnitř nás. Tak jako máme fyzický svět, tak máme také vitální svět, mentální svět, psychický svět, svět duší a další světy. Vstoupíme-li do svého nitra, ihned po fyzickém světě následuje svět vitální. Toto vitálno v nás pracuje každý den. Občas se naše fyzické vědomí dostane do vitálna; jindy se vitálno dostane na fyzickou úroveň. Do vitálního světa vstupujeme velmi často ve snech. Když duše během snu prochází z jedné úrovně vědomí na jinou, první úroveň, na kterou se dostane po opuštění fyzické úrovně, je vitálno. A když duše opustí tělo a člověk zemře, její první krok na cestě k odpočinku, na cestě k cíli, vede do vitálního světa. Některé duše zde trpí, zatímco jiné nikoli. Je to jako s návštěvou cizí země. Někteří mají štěstí a splynou s lidmi nové země a téměř ihned porozumí její kultuře, zatímco jiní to štěstí nemají.

Vitálno, které jsme přijali v tomto fyzickém těle, je cosi pevného. Svýma fyzickýma očima ho vidět nemůžeme, ale můžeme ho cítit ve svých pocitech, svým vnitřním vnímáním. Fyzickýma očima však můžeme vidět pozemské projevy a činnost vitálna. Vitálno si na sebe může vzít — a také si bere — skutečnou podobu jemného těla. Když duše opustí tělo a tělo přestane pracovat, tato podoba se stává beztvarou; vitální podoba, kterou jsme měli během života, vstupuje do vitálního obalu. Vitálno, které mělo svou podobu, vstupuje do vitálna bez podoby. Tam odpočívá nebo se rozloží, zatímco duše cestuje zpět do svého světa.