Jak to vypadá ve vitálním světě?

Sri Chinmoy: Ve vitálním světě, jenž následuje ihned za fyzickým světem, panuje ohromný zmatek a neklid, nejistota, nejasnost, nespokojenost a pocit neúplnosti. Přesto však prostřednictvím těchto sil působí velká moc. Tento svět je částí průchodu, kterým duše před zrozením prochází do fyzického světa a jímž se po smrti vrací zpět do vyšších světů. Vitální svět je velmi zmatený. Když tam vstoupíte, uvidíte mnoho rozbitých a zničených věcí, jako by se tudy prohnala vichřice. Právě ve vitálním světě jsou bytosti, které zde putují, zpravidla nešťastné. Naleznou uspokojení teprve tehdy, až tímto světem projdou a dostanou se do vyššího vitálního světa, kde je zjevný a vědomý cíl a potřeba směřovat kamsi výš.